Portfolio > More Portfolio

Entity 3,4 & 5
Stoneware
12" x 12", 7" x 7"
2023
Entity 1
Porcelain
12".12"
2023
Entiti 1 & 2
Poercelain and Stoneware
12"x12" each
2023